Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΟΜΗΡΟΣ Kids
(Αρμονικός συνδυασμός μάθησης & παιχνιδιού)

Στο πρόγραμμα ΟΜΗΡΟΣ Kids, παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών εισάγονται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας.

ΟΜΗΡΟΣ Stepping Stones
(Young Learner Programmes)

Στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές έρχονται σε συστηματική και μεθοδική επαφή με την ξένη γλώσσα, με σωστές και ολοκληρωμένες τεχνικές εκμάθησης.

Σταδιακά τα παιδιά γίνονται συστηματικοί μαθητές, πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, αποκτούν την ικανότητα να κατανοούν το γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με συνέπεια και συνοχή είναι ο κύριος στόχος αυτού του επιπέδου.

Αυτός ο κύκλος σπουδών έχει σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών στην ξένη γλώσσα με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα…

Το πρόγραμμα αποτελείται από ειδικό υλικό προετοιμασίας για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξειδικευμένες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα ξένης γλώσσας σε φιλικό περιβάλλον και οικεία ατμόσφαιρα.

Πρωτοποριακή σειρά μαθημάτων σχεδιασμένη όχι μόνο για μαθητές Λυκείου, οι οποίοι είναι πιεσμένοι από το σχολικό τους πρόγραμμα, αλλά και για επαγγελματίες…

Η παγκοσμιοποίηση έχει ανοίξει νέους ορίζοντες επαγγελματικών προοπτικών που καθιστούν αναγκαία προγράμματα τέτοιου τύπου για κάθε φιλόδοξο εργαζόμενο, διοικητικό στέλεχος και επιχειρηματία.