ΟΜΗΡΟΣ – Business English

Εκπαιδευτικά Προγράμματα | ΟΜΗΡΟΣ – Business English

ΟΜΗΡΟΣ - Business English

Στην εποχή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και αγαθών έχουν ανοίξει νέοι ορίζοντες επαγγελματικών προοπτικών που καθιστούν αναγκαία τα προγράμματα εξειδικευμένης εκμάθησης για κάθε φιλόδοξο εργαζόμενο, διοικητικό στέλεχος και επιχειρηματία.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στον επαγγελματικό χώρο με τη μορφή ιδιαίτερου μαθήματος ή διαφορετικά, σε μικρές ομάδες σε ένα από τα παραρτήματα του ΟΜΗΡΟΥ.

Τα προγράμματα μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε εποχή επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι και μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.