ΟΜΗΡΟΣ Keep-in-Touch

Εκπαιδευτικά Προγράμματα | ΟΜΗΡΟΣ – Keep-in-Touch

Startup Stock Photos

ΟΜΗΡΟΣ - Keep-in-Touch

Πρωτοποριακή σειρά μαθημάτων σχεδιασμένη όχι μόνο για μαθητές Λυκείου, οι οποίοι είναι πιεσμένοι από το σχολικό τους πρόγραμμα, αλλά και για επαγγελματίες που θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους.

Ένα πρόγραμμα, το οποίο χωρίς να εγκλωβίζει τους μαθητές σε ατελείωτες ώρες διδασκαλίας και μελέτης, τους παρέχει τη δυνατότητα να διατηρήσουν επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα από προσομοίωση καταστάσεων τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν χρησιμοποιώντας τόσο τον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο.