ΟΜΗΡΟΣ Academic Levels

Εκπαιδευτικά Προγράμματα | ΟΜΗΡΟΣ – Academic Levels

ΟΜΗΡΟΣ - Academic Levels

Το πρόγραμμα αποτελείται από ειδικό υλικό προετοιμασίας για τη συμμετοχή των μαθητών σε εξειδικευμένες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Παράλληλα, γίνεται ειδική προετοιμασία για τις γενικές εξετάσεις ξένης γλώσσας για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.