ΟΜΗΡΟΣ Pathways (A1, A2)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα | ΟΜΗΡΟΣ – Pathways (A1, A2)

ΟΜΗΡΟΣ - Pathways (A1, A2) (9-12)

Σταδιακά τα παιδιά γίνονται συστηματικοί μαθητές, πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, αποκτούν την ικανότητα να κατανοούν το γραπτό και τον προφορικό λόγο, βιώνουν βήμα-βήμα την ξένη γλώσσα και ξεπερνούν τη δυσκολία της έκφρασης και της επικοινωνίας σε αυτήν, έχοντας ολοκληρώσει τις βασικές γνώσεις της γραμματικής. 

Στο επίπεδο αυτό, προστίθενται πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις με αποτέλεσμα ο μαθητής να επικεντρώνεται στην δυναμική της γλώσσας, ως κύριο εργαλείο επικοινωνίας.