ΟΜΗΡΟΣ Avenues (B1, B2)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα | ΟΜΗΡΟΣ – Avenues (B1, B2)

ΟΜΗΡΟΣ - Avenues (B1, B2) (12+)

Η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με συνέπεια και συνοχή είναι ο κύριος στόχος αυτού του επιπέδου.
Απώτερος σκοπός είναι η πληρέστερη κατάρτιση των μαθητών, ώστε να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα άνετα σε κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Αναπτύσσονται όλες οι γλωσσικές απαιτήσεις που συνθέτουν την πληρότητα της γνώσης της ξένης γλώσσας και γίνεται συστηματική προετοιμασία για την απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων.