ΟΜΗΡΟΣ Kids

pathways

ΟΜΗΡΟΣ - Kids (6-7)

Στο πρόγραμμα ΟΜΗΡΟΣ Kids, τα παιδιά εισάγονται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας.

Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και στη μετατροπή της διαδικασίας εκμάθησης σε διασκέδαση, όπου το παιχνίδι, η χαρά και η ικανοποίηση του παιδιού χρησιμοποιούνται ως κίνητρα για μάθηση.

Μαθητές και δάσκαλοι δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς πετυχαίνοντας να συνδυάσουν την μάθηση με την διασκέδαση μέσα από μια συναρπαστική εμπειρία.