ΟΜΗΡΟΣ Experts (C1,C2)

Εκπαιδευτικά Προγράμματα | ΟΜΗΡΟΣ – Experts (C1,C2)

ΟΜΗΡΟΣ - Experts (C1,C2)

Αυτός ο κύκλος σπουδών έχει σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών στην ξένη γλώσσα με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε στο τέλος του πρώτου έτους οι μαθητές να αποκτούν ευχέρεια στη χρήση της γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο και να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου C1.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου «ΟΜΗΡΟΣ Experts», οι μαθητές αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να επικοινωνούν με πλήρη άνεση και να μπορούν να επιτύχουν στην απόκτηση παγκοσμίως αναγνωρισμένων πτυχίων επιπέδου C2 και άρτια κατάρτιση στην ξένη γλώσσα.