ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 (Cambridge, Michigan)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 (Cambridge, Michigan)

Cambridge English

KEY for Schools                                    16/03/19

Preliminary for Schools                        16/03/19

B2 First (FCE) for Schools                    11/05/19

C1 Advanced (CAE)                              11/05/19

C2 Proficiency (CPE)                            12/05/19

KET for Schools                                   18/05/19

PET for Schools                                   18/05/19

University of Michigan

ECCE                                                                       TBC

ECPE                                                                       TBC

ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ένα νεο Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτουργεί από την σχολική χρονιά 2018-2019 στην Μεσαριά Σαντορίνης.